‫اربعین کرمانشاه » لیست خدمت خادمین نجف‬

لیست خدمت خادمین نجف

زندگینامه امام حسین

با سلام خدمت شما خادم عزیز

ثبت نام خادمان اربعین حسینی،تکمیل گردید. همه فرم های ثبت نام غیر فعال شده اند.

 

آشپزخانه

آشپزخانه- نظافت

آشپزخانه-توزیع غذا

آشپزخانه-شستشو

آشپزخانه-کمک آشپز

آشپزخانه- آشپز

 

 

حراست وامنیت

حراست و امنیت خواهران

حراست و امنیت برادران

 

 

درمانگاه

درمانگاه-پرستار برادر

درمانگاه-پرستار خواهر

درمانگاه-پزشک ارتوپدی برادر

درمانگاه-پزشک ارتوپدی خواهر

درمانگاه-پزشک داخلی برادر

درمانگاه-پزشک داخلی خواهر

درمانگاه-پزشک عمومی برادر

درمانگاه-پزشک عمومی خواهر

 

 

اسکان و پذیرایی

اسکان برادران-استقبال و پذیرایی

اسکان برادران-نظافت

اسکان خواهران-استقبال و پذیرایی

اسکان خواهران-نظافت

 

 

چایخانه

چایخانه-توزیع چای

چایخانه-شستشو

چایخانه-نظافت

 

 

خدمات و نظافت

خدمات و نظافت-آرایشگر

خدمات و نظافت-اتوشویی

خدمات و نظافت-برق و الکترونیک

خدمات و نظافت-تاسیسات آب

خدمات و نظافت-خیاط

خدمات و نظافت-نظافت سرویس بهداشتی برادران

خدمات و نظافت-نظافت سرویس بهداشتی خواهران

خدمات و نظافت-نظافت محوطه

خدمات و نظافت-واکس

 

 

فرهنگی و تبلیغات

فرهنگی و تبلیغات-خدمات فضای مجازی

فرهنگی و تبلیغات-روحانی

فرهنگی و تبلیغات-طراح و فتوشاپ کار (گرافیست)

فرهنگی و تبلیغات-نصاب بنر و تابلو

 

 

نانوایی

نانوایی-توزیع نان

نانوایی-خمیرگیر

نانوایی-شاطر

نانوایی-نظافت