توصیه های ضروری سفر اربعین

ashoora1

صلی الله علیک یااباعبدالله   توصیه هایی به زایرین اربعین ۱:ازآوردن چمدان وساک های بزرگ خودداری فرماییدترجیحاازکوله پشتی هایی که شستی وبندهای پیش سینه دارند استفاده کنید که کوله ها کاملا روی پشت شما فیکس شود… ۲:مسیرپیاده روی نجف به کربلا حدودا۸۵کیلومتراست ازآوردن بارسنگین وغیرضروری خودداری کنید… ۳:کتاب های ادعیه مانندمفاتیح را درکوچکترین سایزبه همراه …